Previ Copa Catalana de Trial de Clàssiques a Talamanca, 03/12/2017

Escrito por MOTOCAT  //  04/06/2017  //  Trial  //  No hay comentarios

Vídeo previ

En aquest Campionat només podran formar part i puntuar els pilots amb llicència Única, Única CE i Trial expedida per la FCM o qualsevol Federació Territorial.

Per poder puntuar en aquest campionat, l’edat mínima del pilot el dia 31 de desembre de l’any en curs haurà de ser superior de 15 anys.

Prèvia autorització per escrit adreçat a la FCM, aquesta podrà autoritzar a pilots més joves de l’edat mínima establerta, a participar a les curses però sense entrar en la classificació de la prova i/o puntuació del campionat. 

CATEGORIES: 

GROCS: Identificats amb el color GROC a les zones.

VERDS: Identificats amb el color VERD a les zones.

BLAUS: Identificats amb el color BLAU a les zones.

VEHICLES ADMESOS: 

En aquesta Copa hi podran formar part tot tipus de motocicleta de característiques acceptades pel següent article i que s’agruparan d’acord a les classes que es determinen tot seguit:

Clàssics.- Qualsevol motocicleta considerada clàssica. Nivell de dificultat de la zona groc.

Pre-75.-  Motocicletes en que l’any d’inici de fabricació del model sigui anterior a 1.975. Les motocicletes de la categoria Pre-75 competiran sempre en el nivell groc de les zones.

Pre-80.- Motocicletes en que l’any d’inici de fabricació del model sigui anterior a 1.980. Nivell de dificultat de la zona verd. La motocicleta marca Fantic 200 podrà ser considerada Pre-80 ja que les primeres unitats daten del novembre de 1979.

Trialers.Qualsevol motocicleta considerada clàssica. Nivell de dificultat de la zona verd.

Experts.- Qualsevol motocicleta considerada clàssica. Nivell de dificultat de la zona blau.

Per tal de participar a la Copa Catalana de Trial de Clàssiques, només s’admetran les motocicletes que compleixin amb l’annexa del Reglament Tècnic per a la Copa Catalana de Trial per a Clàssiques.

INSCRIPCIONS I HORARI DE CURSA: 

Les inscripcions s‘hauran de formalitzar ON LINE a la Federació Catalana de Motociclisme o bé el mateix dia de la prova durant les Verificacions Administratives amb un recàrrec del 20%.

Verificacions Administratives de 8:00 a 9:30 hores.

Verificacions Tècniques de 8:00 a 9:30 hores.

Sortida Pilots: entre les 9:00 i les 9.30 hores seguin el següent ordre: Clàssics,  Pre-75, Trialers, Pre-80 i Experts.

La sortida del primer participant serà a les 9:30 h., a raó de dos pilots cada minut. L’organització es reserva el dret de modificar aquest horaris sempre que aquest fet consti en el reglament particular de la prova.

TEMPS DE LA PROVA, RECORREGUT i TIPOLOGIA: 

El recorregut serà d’ aproximadament d’uns 10 km. Tots ells a la finca de Can Escaiola al municipi de Talamanca, (Barcelona) amb sortida i arribada al Càmping de La Tatgera. 

Tots els nivells: GROCS, VERDS i BLAUS: faran 10 zones a realitzar en un temps de 4 hores més 15 minuts de penalització a raó d’un punt per minut; passat aquest temps el pilot quedarà exclòs de la prova.

La tipologia de les zones serà la següent :

NIVELL GROC.- nivell de dificultat molt baix.

NIVELL VERD.- nivell de dificultat baix.

NIVELL BLAU.- nivell de dificultat mitjà.

A cada zona es delimitaran clarament amb senyals de cadascun dels colors, les portes de cada nivell de dificultat, i serà obligatori que cada participant realitzi la zona passant per totes les portes del seu nivell i color. Així, serà penalitzat amb cinc punts, el participant que alterni portes del nivell en que competeix amb portes de nivells de dificultat superior o inferior.

RESULTATS I CLASSIFICACIÓ: 

El guanyador de la prova serà el pilot que hagi totalitzat menys punts. En cas d’empat en la classificació final, el pilot que tingui el major número de «0» serà el guanyador. Si la igualtat persisteix, es prendrà  el major número de «1», després de «2» y després de «3». En el cas de que després d’això persistís la igualtat, es decidirà el guanyador d’acord amb la penalització dels pilots en igualtat de punts en la última zona de la última volta, en la penúltima zona i així successivament. En cas de que persistís la igualtat, els pilots seran acreedors de la mateixa posició.

Es lliuraran trofeus al final de la prova als tres primers classificats de cada nivell/color. 

PENALITZACIONS per faltes en una zona: 

REGLAMENT 

Definició de Falta

Cada contacte d’una part del cos del pilot o de una part de la motocicleta (amb l’excepció

dels pneumàtics, dels reposa peus i de la protecció del bloc motor) amb el terra o amb un obstacle (arbre, roca, etc)

a) 1 Falta: 1 punt
b) 2 Faltes: 2 punts
c) Més de 2 Faltes: 3 punts
d) Fiasco: 5 punts
e) Omissió d’efectuar una zona: 20 punts

 

Definició de Fiasco

 • La motocicleta retrocedeix, amb o sense peus a terra.
 • La motocicleta franqueja una porta o límit de zona amb qualsevol de les rodes por el costat equivocat.
 • Trencar la cinta o traspassar-la ( eix de la roda ) de forma que la roda toca al terra per l’altre costat, quan una cinta s’utilitzi com a límit extern de la zona o com a separació interna dins de la mateixa.
 • El pilot o la motocicleta trenca, qualsevol senyalització o suport de senyalització de la seva categoria.
 • El pilot baixa de la moto i posa els dos peus al terra per el mateix costat o darrera de l’eix de la roda posterior de la motocicleta.
 • El pilot no té les dues mans al manillar en el moment en el que incorre en falta, i cessa la progressió de la motocicleta.
 • El pilot rep ajuda externa.
 • El pilot canvia la condició de la zona.
 • Rebuig al entrar en una zona si el pilot es presenta al jutge de la zona.
 • El manillar de la motocicleta toca al terra.
 • La motocicleta efectua un bucle tancat, talant les seves pròpies traces amb alguna de les dues rodes.
 • La motocicleta passa per una porta de zona (eix de la roda), corresponent a una categoria diferent de la que li correspon, i en qualsevol sentit.
 • La roda del darrera passa per la senyal d’entrada, fi de zona o una porta abans de la davant.
 • Si el motor de la motocicleta es para i el pilot incorre en falta.
 • L’eix davanter surt de la zona per la porta d’entrada.

Qualsevol fiasco (retrocedeix la moto, caiguda, sobrepassar el temps etc.) ho senyalitzarà el Jutge de zona d’immediat amb un toc llarg de xiulet.

En una zona només es tindrà en compta la penalització major en la que incorre el pilot, segons les definides anteriorment.

També podran ser afegides a les anteriors, les següents penalitzacions:

 1. El pilot no abandona la zona, havent efectuat fiasco, en el moment i pel camí indicat pel Jutge, 5 punts addicionals.
 1. No seguir les zones en ordre numèric, 20 punts addicionals.

En el moment de la atribució de penalitzacions, s’atorgarà sempre a favor del pilot el benefici del  dubte.

Qualsevol penalització atribuïda per un Jutge de zona, i que el Director de Competició confirmi que està d’acord amb el Reglament de Trial, serà jutjada com una constatació de fets. 

LA INTERPRETACIÓ D’AQUEST REGLAMENT QUEDA A CRITERI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME.

Agraïments:

Ajuntament de Talamanca – Càmping La Tatgera, Propietaris dels terrenys forestals – Veïns.

Deja un comentario.

comm comm comm