Termes i condicions

A l’efecte de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades voluntàriament pels nostres usuaris i socis, així com unes altres que recollim de manera automàtica per atendre criteris de seguretat com la IP pública de l’usuari, o tipus i versió del navegador web, seran incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels quals som responsables.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta entre els nostres usuaris i socis amb la nostra entitat, així com per a l’enviament d’informació que considerem rellevant dins d’aquest àmbit.

En cap cas cedirem aquesta informació a tercers ni farem un altre ús d’aquesta informació que l’indicat en el paràgraf anterior. Els nostres usuaris i els nostres socis tenen, així mateix, garantit el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de tota la informació que puguem posseir sobre cadascun d’ells, de manera automàtica a la nostra pàgina web després de l’enviament de correus o comunicats electrònics, des de l’interior de les zones reservades que poguessin existir per oferir continguts reservats, o bé pels mitjans que els nostres usuaris i socis desitgin.